รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-086
ชื่อพื้นเมือง : ลิ้นมังกร (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Snapdragon
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora vitifolia Kunth
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.5-1.0 ม. ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม เวียนรอบต้น รูปใบหอกกว้าง ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ดอกมีกลีบปาก 2 กลีบ วงกลีบดอกเป็นหลอดสีส้ม ผล คล้ายรูปไข่ ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-14 มม. มีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกประดับแปลงหรือสวน และทำเป็นไม้ตัดดอก
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด