รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-066
ชื่อพื้นเมือง : เฟินข้าหลวงเชียงดาว (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ใบยาวรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมคล้ายใบหอก หนาและแข็งเป็นมันเส้นใบแก่จะเป็นเป็นสีดำ การเรียงตัวของใบจะเวียนรอบลำต้น กลุ่มของอับสปอร์ออกเป็นลายยาวขวางกับใบ เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลดำ ลักษณะของสปอร์จึงเป็นที่มาของชื่อข้าหลวงหลังลาย
ประโยชน์ : นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน กระถาง และใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด