รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-024
ชื่อพื้นเมือง : ช้อนทอง
ชื่อสามัญ : Yellow Mussaenda/ Dwarf Mussaenda, Dwarf Yellow Mussaenda, White Wing
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudomussaenda flava Verdc.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น สูง 1-2 ม. ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง1.5-3.5 ซม. ยาว 4-9 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวสด แนวเส้นใบเป็นร่องชัดเจน ก้านใบยาว 0.1-0.2 ซม. ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น วงกลีบดอกสีเหลืองอ่อน โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก มี 1-2 ดอกต่อช่อดอก เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดอยู่ในหลอดดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยก 5 แฉก บางดอกมีกลีบเลี้ยงขนาดใหญ่ 1 กลีบ ค่อนข้างกลม สีขาวอมเหลือง ปลายแหลมเป็นติ่งสั้นๆ ผล แตกเมื่อแห้ง รูปขอบขนาน กว้าง 0.5 ซม. ยาว 0.7 ซม.
ประโยชน์ : พืชประดับ นิยมปลูกเป็นกลุ่มในสวน ริมทางเดิน ข้างศาลา
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด