รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-019
ชื่อพื้นเมือง : จันทน์ผา (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. Chen
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น เป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 ม. ลำต้นตั้งตรง เปลือกสีครีมอ่อน มีรอยแผลเก่าของใบเป็นร่องวงกลม เห็นได้ตลอดทั้งลำต้น บางครั้งแตกกิ่งได้ ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับเป็นกระจุกที่ยอด ใบยาวคล้ายดาบ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 30-80 ซม. ปลายใบแหลม ไม่มีก้านใบ โคนใบโค้งเป็นกาบหุ้มซ้อนกันรอบลำต้น ขอบใบเรียบ เนื้อใบกรอบ ดอก ออกเป็นช่อใหญ่แยกเป็นแขนง ช่อดอกออกตามซอกใบที่ปลายยอด ยาวได้ถึง 1 ม. ดอกย่อยมีขนาด 5-10 มม.กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นพูแคบ 6 พู ดอกสีขาวหรือสีเขียวอมเหลือง มีกลีบดอก 6 กลีบ มีเกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านเกสรกว้างไล่เลี่ยกับอับเรณู ก้านเกสรเพศเมียมีปลายแยกเป็น 3 พู เมื่อดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. ผล กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผลอ่อน มีสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือส้มอมแดง เมล็ด หนึ่งผลมี 1 เมล็ด
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ ต้น ทั้งต้น แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ เลือดออกตามไรฟัน พิษฝีอักเสบ ปวดบวม และใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ เปลือกลำต้นใช้ฝนน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อต้มน้ำดื่มแก้กระสับกระส่าย ร้อนใน ดับพิษไข้ทุดกชนิด
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด