รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-045
ชื่อพื้นเมือง : ปัตตาเวีย (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Peregrina, Spicy Jatropha, Shanghai Beauty, Peregrina Jatropha, Cotton-leafed Jatropha, Jarak, Rose-Flowered Jatropha
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha integerrima Jacq.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มหรือไม่ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1-5 ม. มีจุดหายใจสีน้ำตาลประทั่วไปที่ลำต้นและกิ่ง ใบ ใบเดี่ยวรูปรีถึงรีแกมไข่กลับ ปลายใบโค้งมนมีติ่งหาง โคนใบสอบเรียวมีหนามอ่อนเกาะติดอยู่ประมาณ 4 - 6 อัน ก้านใบยาว ดอก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกขนาด 2.5 ซม. ดอกสีแดง สีชมพู สีม่วง ผล ผลมีสามพู ผลแตกเมื่อแห้ง เมล็ด ขนาดเล็ก สีน้ำตาล
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นต้นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ริมทางเดิน ริมทะเล ริมถนน ริมน้ำตก ลำธาร ในส่วนที่เป็นพิษคือใบ ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด