รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-035
ชื่อพื้นเมือง : เขืองหลวง (ภาคเหนือ),เต่าร้าง
ชื่อสามัญ : Jaggery Palm, Toddy Palm, Wine Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota bacsonensis Magalon
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นปาล์มแตกกอ ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 ซม. สูงได้ถึง 10 ม. ใบ ใบมีลักษณะเป็นรูปขนนกสองชั้น ทางใบกว้าง 2 ม. ยาว 2-3 ม. ใบย่อยรูปสี่เหลี่ยมหยักเว้า ปลายใบแหลมคล้ายหางปลา ดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นกัน ออกดอกระหว่างกาบใบ โดยทยอยออกจากบริเวณใกล้ยอดลงมาหาโคนต้น ยาว 60-80 ซม. ผล ติดผลจำนวนมาก ผลมีลักษณะกลม มีขนาด 2 ซม. เมื่อสุกแล้วมีสีม่วงแดง
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชประดับ เป็นไม้ประดับ เปลือกผลทำให้ระคายเคือง เส้นใยกาบประคบแผลสดห้ามเลือด ยอดอ่อน แกงหรือต้มเป็นอาหาร รากและหัว ดับพิษตับ ปอด หัวใจ ม้ามพิการ แก้ช้ำใน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด