รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-096
ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์ (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Lettuce Tree/ Kemudu/ Mengkudu/ Moonlight Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisonia grandis R.Br.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น สูง 7 ม. ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก ออกเป็นช่อ ดอกสีขาว จำนวนมาก ผล ขนาดเล็ก รูปกระบอง ยาว 2 ซม. สีน้ำตาล เมล็ด
ประโยชน์ : พืชประดับ ตกแต่งสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด