รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-028
ชื่อพื้นเมือง : ซองออฟอินเดีย (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Song of India
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena reflexa Lam.var.reflexa
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มขนาดกลางสูง 1-5 ม. ลำต้นกลม ทรงพุ่มทึบบริเวณยอด แตกกิ่งตามข้อ แตกหน่อจากโคนต้น กิ่งอ่อนโน้มลงเล็กน้อย เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ ๆ ที่ปลายกิ่ง ใบรูปใบหอกกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว ขอบใบเป็นสีเหลือง ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 0.5 ซม. สีขาวนวล ผล ผลสด ค่อนข้างกลมสีแดงอมส้ม เมล็ด มีหลายเมล็ด
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ประดับสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด