รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-062
ชื่อพื้นเมือง : มะตัน (ภาคเหนือ), พุทรา (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus jujuba Mill.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 15 ม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 40 ซม. แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเทา ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปรี ปลายใบแหลม ใบเรียบ มัน สีเขียว ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ สีเขียวอ่อนถึงเหลือง ผล ผลทรงกลม เมื่อยังอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่มีสีเหลือง เมล็ด เมล็ดเดี่ยวรูปขอบขนาน ปลายก้นแหลม สีน้ำตาล
ประโยชน์ : อาหาร ผลสุกรับประทานได้ แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แพทย์พื้นบ้านใช้เปลือกต้นพุทราต้มรับประทาน แก้หวัดคัดจมูกเวลาเย็นๆ ใช้ใบสดตำสุมศีรษะ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด