รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-051
ชื่อพื้นเมือง : ผักคาวตอง (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ : Chameleon plant/ Heartleaf
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น พืชล้มลุกทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน สูง 30-50 ซม. ใบ ใบเดี่ยว แผ่นใบแผ่ โคนก้านใบแผ่เป็นปีกแคบ โคนใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ผิวใบด้านบนเรียบสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนตามเส้นใบ ใบยาว 4-7 ซม. ดอก ออกเป็นช่ออัดกันแน่น สีเหลือง ช่อดอกยาวประมาณ 1.5 ซม. มีใบประดับสีขาวนวล รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาดไม่เท่ากัน ผล ผลเจริญยาวได้ถึง 2.5-5.0 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกลดรูป เมล็ด มีขนาดเล็ก ค่อนข้างกลม
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร ใบ รับประทานสดเป็นผัก และมีสรรพคุณทางสมุนไพร ใช้ผสมตัวยารับประทานแก้โรคไต
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด