รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-105
ชื่อพื้นเมือง : เอื้องชัน (ภาคเหนือ), อัญชัน (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Butterfly pea/ Blue pea/ Odofan pea/ Asian pigeon-wings
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้นมีเนื้อแข็ง แตกกิ่งก้านสาขาได้มาก ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ก้านช่อใบยาว 1-3 ซม. ใบย่อย 5-7 ใบ ใบย่อยรูปหอก ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ เส้นใบเดนชัด ดอก ดอกเดี่ยวหรือคู่ ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 3-10 ซม. ก้านดอกย่อยยาว 0.6-0.9 ซม. กลีบประดับรูปไข่หรือค่อนไปทางกลม มีเส้นใบชัดเจน วงกลีบเลี้ยงรวมเป็นหลอดยาว 8-12 ซม. กลีบดอกมีทั้งชั้นเดียวและดอกซ้อน ตรงกลางเป็นท่อ ปลายบานรูปแตร มีทั้งดอกสีขาว สีคราม สีม่วง ผล เป็นฝักคล้ายดาบกว้าง 0.7-1.2 ซม. ยาว 0.6-1.3 ซม.
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชวัสดุ ดอก ขยี้เอาแต่น้ำใช้หมักผม ช่วยให้ผมดกดำ ป้องกันผมร่วง ฝักอ่อน กินเป็นอาหารประเภทผัก
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด