รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-002
ชื่อพื้นเมือง : กระดุมทองเลื้อย (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Creeping daisy
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphagneticola trilobata (L.) Pruski
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น ไม้เลื้อยอายุหลายปี ความสูง10-15 ซม. ลำต้นแตกแขนงและทอดเลื้อยไปตามผิวดิน สีน้ำตาลเรื่อ รากแตกตามข้อ ทุกส่วนมีขนสากปกคลุม ส่วนยอดชูตั้งขึ้น ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี ขอบใบเว้าเป็น 3 แฉกเล็กๆ และจักฟันเลื่อย ก้านใบสั้นมาก ดอก เป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกวงนอก 7 – 10 ดอก สีเหลืองสด ผล ไม่มี
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกคลุมดินบริเวณริมน้ำ ตัดขอบสวนหย่อมและพื้นที่ลาดชันเพื่อรักษาหน้าดิน ควรตัดแต่งสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด